370b37bd5387a0b303aee9bf161af35d

bLAN Starcraft 2 2014 vinter

×

Tournament completed!

Share the victory to your followers by giving a shout-out.

×

Starcraft 2 regelsett:


Kommunikasjon:
Alle skal vere tilgjengelige på IRC når turneringa pågår (blansc2). Alle skal og vere i ingame chatten på sc2 under "bLAN" chatte gruppa. Sign up link: (http://blan.challonge.com/tournaments/signup/GHHbYYP7dn)


Maps:

Daedalus Point
Habitation Station LE
Heavy Rain LE
Polar Night LE
Yeonsu LE
Alterzim Stronghold TE
Frost LE


Oppsett:

1v1

Det skal kun benyttast rød og blå farge.


Gjennomføring:

Double elimination (Alle kan tape ein gong uten å ryke ut).
Innledande runder spelast i BO3-format (førstemann til to mapwins vinner kampen).
Bracketfinalar spelast i BO5-format (førstemann til tre mapwins vinner kampen).
Grand finale spelast i BO7-format. (førstemann til fire mapwins vinner kampen).


Spelinnstillingar:

Game speed skal vere faster.
Alle spelerar skal skru av notifikasjonar.
Alle spelerar skal bruke fullscreen eller windowed fullscreen.
Alle spelerar skal vere satt som “busy” på online status.
Den automatiske replay saving-funksjonen skal vere på.


Raseval:

Spelarane skal oppgi rasevalg før kvar kamp, og må bruke denne rasen heile kampen.
Med en gang match blir hosta skal spelarane velge rase og sette i gang snarast.


Forberedelsar:

Alle deltakarar skal vere klare 10 minutt før kampstart.
Dersom ein spelar ikkje er klar 15 minutt etter kampstart, kan turneringsadmin diskvalifisere spelaren, og den andre spelaren vinn på walk-over.
Dersom du veit at du ikkje blir klar til kampen startar, skal turneringsadmin ha beskjed om dette so fort som mulig. Han tar avgjerelsen på om kampen blir utsatt eller vinnast på walk-over.


Fråkopling:

Blir ein spelar blir disconnecta under kampen kan turneringsadmin dømme seier dersom kampen er dominert tydelig dominert. Dersom kampen er jevn skal det spelast re-match. Eventuelle problem skal rapporterast til turneringsadmin på IRC.

Straff:Straff for bruk av cheats eller bugs effektivt, fører til diskvalifikasjon uten forvarsel.
Ein skal utrykke seg høfleg, og ikkje sjikanere eller snakke stygt til motstandaren. Slikt kan også føre til diskvalifisering.


Chatting:

Det er ikkje lov med overdreven chatting når kampen pågår.
Etter et par minutt ingame i kampen betyr “GG” i chat at spelaren gir seg. Etter at du har sagt “GG” skal du forlate gamen snarast.


Pause:
Har ein tekniske vanskelighetar skal ein seie i frå til mostandar før ein set gamen på pause.
Dersom ein pausar gamen uten grunn eller forvarsel, kan dette straffast med tap.

Final Results

Icon medal second
Icon medal third

4th

5th

5th

7th

7th

9th

9th

9th

9th

Live

Bracket Embed Code

Upgrade to Premier badge Challonge Premier to remove advertisements from the embed.

Need help? View the Bracket Module Instructions.
Ajax loader